Despre proiect

Vrei să îți faci vocea auzită și opțiunile respectate?

Căutăm împreună, prin acest proiect, curajul și competența de a influența funcționarea lucrurilor din mediul nostru și de a fi  parte activă a deciziilor publice care ne afectează viața de zi cu zi.

IMPLICARE CIVICĂ PENTRU FORMULAREA PROPUNERILOR ALTERNATIVE DE POLITICI PUBLICE ÎN EDUCAȚIE

Proiectul este implementat de către Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială și Asociația pentru Participare Civică

În particular, prin proiect, cele două organizații sprijinite, IRESIS și APC, au acces și creează resursele pentru a participa într-un exercițiu de formulare & promovare de politici publice și un alt exercițiu de monitorizare & evaluare a unor politici existente. Parteneriatul dintre cele două organizații este fundamentat pe un interes deosebit și constant pentru domeniul educației și tineretului, domenii ce vor constitui subiectul propunerilor alternative dezvoltate în proiect. Procesul prin care vom ajunge la acest obiectiv are trei pași preciși:

Obiectivele specifice ale proiectului

Responsabilitate

Pentru a aduce o contribuție la acest obiectiv, realizăm studiul „Modele de implicare comunitară și participare la procese decizionale în domeniu educației”. Studiul deschide o dezbatere despre descentralizarea educației și despre inițiativele civice de succes în abordarea problemelor sociale identificate.
Și ridicăm o serie de îmtrebări: ce a contribuit la succesul acestor inițiative private și ce le-ar fi permis un impact mai mare?
Deschidem această dezbatere în cadrul a două webinarii cu invitați atât din societatea civilă, cât și din instituții publice.

 

Propuneri alternative de politici publice

Găzduim un program de formare în domeniul formulării și promovării politicilor publice pentru cel puțin 20 de membri și voluntari din cele două organizații partenere.
Deschidem accesul la acest program prin transpunerea sa în format MOOC (massive open online course) cu acces liber.
Inițiem astfel o rețea angajată într-un exercițiu de formulare a unei propuneri alternative la politicile publice guvernamentale din domeniul educației.
Propunerea rezultată va fi promovată și dezvoltată prin dialog cu reprezentanți ai instituțiilor cu competențe în domeniul educației.

Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Abilitățile de monitorizare și evaluare a politicilor publice ale membrilor celor două organizații și ale asociaților acestora vor fi consolidate printr-un exercițiu de elaborare și aplicare a unui instrument de monitorizare a politicii de sprijinire a tineretului aplicată de Guvernul României în 2017.
Cursul privind aplicarea instrumentelor de monitorizare și evaluare va fi livrat atât față în față, dar și în format MOOC.
Lecțiile rezultate din derularea exercițiului de monitorizare vor fi sintetizate în cadrul unui raport util diseminării cunoașterii acumulate.

 

Perspectiva Noastră

Echipele celor două organizații sunt orientate în demersurile lor de advocacy de un set de valori și principii ce se vor reflecta în opțiunile de politică publică fundamentate:

 

Protejarea dreptului indivizilor de a decide privind propriile destine

Dezvoltarea competențelor cetățenilor, din toate mediile sociale, de a rezolva cea mai mare parte a problemelor lor la nivelul familiei și comunității locale

Rolul politicilor publice trebuie să fie acela de a oferi opțiuni și oportunități cetățenilor și nu de a le restrânge, prin caracterul obligatoriu și constrângător al soluțiilor avansate sau prin anularea competiției între soluții

Comunitățile înfloritoare sunt cele libere să își asume riscurile și responsabilitățile libertății de acțiune, de experimentare și de inițiativă. Iar domeniul educației trebuie să fie în fruntea domeniilor inovative și nu, ca în prezent, cel mai conservator