Parteneri

Parteneriatul pentru alternative în educație începe de la noi

Proiectul este implementat de către Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială și Asociația pentru Participare Civică.

Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială

Promovează de peste 5 ani educația continuă a adulților prin programe de formare, informare și consiliere profesională, proiecte de dezvoltare comunitară și, începând cu acest an, și programe de sprijinire a școlilor în diversificarea activităților de învățare oferite copiilor în situații de vulnerabilitate. Din perspectiva de actor pe piața de educație din România, IRESIS se angajează prin acest proiect în dezbaterea mai amplă a organizării cadrelor de furnizare a acestor servicii în sistem formal și nonformal.

Asociația pentru Participare Civică

Are drept misiune dezvoltarea competențelor civice ale tinerilor și atragerea acestora în dialogul privind deciziile publice. Înțelegerea mecanismelor care susțin antreprenoriatul public și social motivează implicarea APC în acest proiect, cu scopul întăririi capacității sale de a contribui la formularea, dar și la monitorizarea politicilor publice.