Rezultatele proiectului

By in , , , ,
Rezultatele proiectului

Prezentăm în mod cumulat în acest articol toate rezultatele proiectului și detaliem modul de utilizare a lor pentru cei interesați de tema politicilor publice, a politicilor de educație și tineret. 

Studiul privind „Modele de implicare comunitară și participare la procese decizionale”

Studiul prezintă cinci modele de dezvoltare de servicii de educație ce au la bază mobilizarea comunitară, inovația și furnizarea descentralizată. Acesta aduce într-o componentă teoretică argumentele principale care susțin opțiunea descentralizării în educație: actori diverși (spre opoziție de monopolul public) care identifică nevoi locale, dezvoltă relații și rețele comunitare puternice cu mecanisme eficiente de feedback, datorate inclusiv distanțelor mici între beneficiari și furnizori, pilotând soluții noi ușor de adaptat și ajustat. Reducerea barierelor birocratice și administrative din calea intervențiilor private, profit sau nonprofit, apare ca o intervenție de politică publică necesară pentru creșterea calității educației din România. 

Studiu poate fi descărcat de la acest link: 

Seminarii online (webinar) privind implicarea comunitara si participarea ONGurilor la procese decizionale

În luna decembrie am organizat două seminarii online cu scopul prezentării studiului către o audiență cât mai diversă, la un cost de transmitere al informației foarte mic. Puteți urmări rezumate ale principalelor argumente din seminarii la aceste două link-uri: 

Formularea și elaborarea politicilor publice, promovare și advocacy, monitorizare și evaluare - program de formare

În cadrul proiectului, echipa a realizat, furnizat și făcut disponibil în format MOOC (massive open online course) un program complex de formare în domeniul politicilor publice, modular: 

 

Cursul poate fi accesat oricând, gratuit, prin crearea unui cont pe platforma MOOC Udemy (link pe foto): 

Suportul de curs poate fi accesat la acest link. Vă rugăm să respectați drepturile de proprietate intelectuală prin citarea adecvată a sursei, ori de câte ori folosiți informații regăsite în acest material. 

Propunere alternativă de politică publică

Participanții la formare și asociații celor două organizații s-au constituit într-o rețea de politică publică, reunită pentru a lucra împreună în cadrul a două workshop-uri de elaborare de propuneri alternative. Aceștia au formulat și promovat propunerea alternativă de politică publică în domeniul evaluării periodice a activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Propunerea a fost avansată către ministerul de resort și către parlamentari din comisia de resort a Camerei Deputaților. 

Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Pentru a crește capacitatea celor două organizații direct sprijinite prin proiect de a participa la procesul de politici publice, am dezvoltat un exercițiu de monitorizare și evaluare a programului de sprijinire a ONGurilor de tineret derulat de către Ministerul de resort. În vederea pregătirii acestui exercițiu, am elaborat: 

Leave a reply