Despre proiect

Vrei să îți faci vocea auzită și opțiunile respectate?

Căutăm împreună, prin acest proiect, curajul și competența de a influența funcționarea lucrurilor din mediul nostru și de a fi  parte activă a deciziilor publice care ne afectează viața de zi cu zi.

IMPLICARE CIVICĂ PENTRU FORMULAREA PROPUNERILOR ALTERNATIVE DE POLITICI PUBLICE ÎN EDUCAȚIE

Proiectul este implementat de către Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială și Asociația pentru Participare Civică

În particular, prin proiect, cele două organizații sprijinite, IRESIS și APC, au acces și creează resursele pentru a participa într-un exercițiu de formulare & promovare de politici publice și un alt exercițiu de monitorizare & evaluare a unor politici existente. Parteneriatul dintre cele două organizații este fundamentat pe un interes deosebit și constant pentru domeniul educației și tineretului, domenii ce vor constitui subiectul propunerilor alternative dezvoltate în proiect. Procesul prin care vom ajunge la acest obiectiv are trei pași preciși:

Obiectivele specifice ale proiectului

Responsabilitate

Pentru a aduce o contribuție la acest obiectiv, realizăm studiul „Modele de implicare comunitară și participare la procese decizionale în domeniu educației”. Studiul deschide o dezbatere despre descentralizarea educației și despre inițiativele civice de succes în abordarea problemelor sociale identificate.
Și ridicăm o serie de îmtrebări: ce a contribuit la succesul acestor inițiative private și ce le-ar fi permis un impact mai mare?
Deschidem această dezbatere în cadrul a două webinarii cu invitați atât din societatea civilă, cât și din instituții publice.

 

Propuneri alternative de politici publice

Găzduim un program de formare în domeniul formulării și promovării politicilor publice pentru cel puțin 20 de membri și voluntari din cele două organizații partenere.
Deschidem accesul la acest program prin transpunerea sa în format MOOC (massive open online course) cu acces liber.
Inițiem astfel o rețea angajată într-un exercițiu de formulare a unei propuneri alternative la politicile publice guvernamentale din domeniul educației.
Propunerea rezultată va fi promovată și dezvoltată prin dialog cu reprezentanți ai instituțiilor cu competențe în domeniul educației.

Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Abilitățile de monitorizare și evaluare a politicilor publice ale membrilor celor două organizații și ale asociaților acestora vor fi consolidate printr-un exercițiu de elaborare și aplicare a unui instrument de monitorizare a politicii de sprijinire a tineretului aplicată de Guvernul României în 2017.
Cursul privind aplicarea instrumentelor de monitorizare și evaluare va fi livrat atât față în față, dar și în format MOOC.
Lecțiile rezultate din derularea exercițiului de monitorizare vor fi sintetizate în cadrul unui raport util diseminării cunoașterii acumulate.

 

Perspectiva Noastră

Echipele celor două organizații sunt orientate în demersurile lor de advocacy de un set de valori și principii ce se vor reflecta în opțiunile de politică publică fundamentate:

 

Protejarea dreptului indivizilor de a decide privind propriile destine

Dezvoltarea competențelor cetățenilor, din toate mediile sociale, de a rezolva cea mai mare parte a problemelor lor la nivelul familiei și comunității locale

Rolul politicilor publice trebuie să fie acela de a oferi opțiuni și oportunități cetățenilor și nu de a le restrânge, prin caracterul obligatoriu și constrângător al soluțiilor avansate sau prin anularea competiției între soluții

Comunitățile înfloritoare sunt cele libere să își asume riscurile și responsabilitățile libertății de acțiune, de experimentare și de inițiativă. Iar domeniul educației trebuie să fie în fruntea domeniilor inovative și nu, ca în prezent, cel mai conservator

Obiectivul general al proiectului

constă în creșterea capacității celor două organizații partenere de a formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul tineretului și cel al educației pe care sa le înainteze autorităților relevante.

Obiectivele specifice sunt:

Dezvoltarea responsabilității civice și promovarea de modele de implicare în viața publică în rândul reprezentanților celor 2 ONGuri susținute direct prin operațiunea finanțată, și a cel puțin 10 autorități publice cu responsabilități în domeniul tineretului sau educației;

Dezvoltarea capacității de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în rândul celor 2 organizații non-guvernamentale active în domeniul tineretului și educației, susținute direct prin operațiunea finanțată, prin cel puțin 20 de reprezentanți ai acestora care vor participa la instruire și în cadrul unei rețele tematice precum și prin facilitarea comunicării acestora cu personal din autorități și instituții publice;

Creșterea capacității celor 2 ONGuri direct sprijinite prin operațiunea finanțată de a monitoriza și evalua politici educaționale și de tineret, inclusiv prin colaborare cu reprezentanți din autorități și instituții publice cu competențe în domeniul educației și tineretului.

Rezultatele previzionate ale proiectului:

  • Un studiu de bune practici și modele privind participarea civică și diseminarea acestuia, inclusiv prin seminarii online cu scopul atingerii unui nivel crescut de conștientizare privind implicarea civică;
  • Un program de formare în domeniul „formulării și promovării de politici publice” și furnizarea acestui program către cel puțin 20 de participanți unici;
  • O rețea tematică națională pentru formularea, promovarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniul educației și tineretului;
  • O propunere alternativă de politică publică formulată și promovată în domeniul educației și/sau tineretului;
  • Instrument de monitorizare și evaluare a programelor de sprijinire a ONG-urilor active în domeniul educației și tineretului care sa poată fi replicat de către participanți în cazul altor politici publice;
  • Participanți instruiți în domeniul monitorizării și evaluării de politici publice;
  • Exercițiu participativ de monitorizare și evaluare pentru a obține cunoștințe și abilități crescute în acest domeniu și diseminarea rezultatelor exercițiului printr-un raport sinteză.

Data de începere a proiectului: 16 mai 2018. Perioada de implementare: 16 mai 2018 – 15 septembrie 2019. 

Valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare): 841,425.25 lei, din care finanțarea publică are valoarea de 824,596.74 lei.